Ved behov for akutthjelp utenom våre åpningstider kan du ringe tannlegevakt i Drammen, Kongsberg og Hønefoss. Drammen tlf 31 01 29 30 Åpningstid: Lørdager og helligdager med unntak av søndager kl 1500 - 1800, på søndager er Kongsberg tannklinikk åpen kl 1500 - 1800, tlf 32 86 83 01. Hønefoss tlf 32 17 17 94, åpningstid: lørdager og helligdager med unntak av søndager kl 1500 - 1800.